...KOMPLETNÍ DODÁVKA PŘESNÝCH OBRÁBĚNÝCH DĺLŮ

FILOZOFIE FIRMY

Filozofie firmy

Naším cílem je být významným hráčem na poli CNC obrábění, poskytujícím výrobu přesných dílů vysoké kvality za příznivé ceny. Snažíme se pracovat způsobem, který nejen respektuje, ale také přispívá k pozitivnímu vývoji okolí. Věříme v jeden svět. Vaše individualita je náš standard.

Vize

Chceme být vynikajícím dodavatelem pro naše  zákazníky. Ctíme dohody, ctění dohod tvoří přátelství.

Strategie

Známe naše zákazníky, naši zákazníci  znají nás.

Hodnoty

Jsme aktivní a ctižádostiví.
Jsme otevření a upřímní navzájem.
Jsme zaměření na výsledek.
Jsme spolehliví.
Investujeme do vzdělání a technologií.

HISTORIE FIRMY

2004Založení firmy Ing. Pavlem Křížkou, výroba na pronajatém stroji, pronajaté prostory o rozloze 150 m2 ve Vsetíně, 1 zaměstnanec.
2006Stěhování do pronájmu ve Zlíně, výrobní prostory 200m2, nákup 2ks NC soustruhů ZPS SPRY 40.
2007Nákup obráběcího centra ZPS MCFV 125 , nákup CNC pásové pily BIANCO MOD 370, rozšíření portfolia dílů, noví odběratelé.
2008Investice do nových strojů - CNC soustruh KOYO TURN 42T a 30T, obráběcí centrum ZPS MCFV 125.
2009Požadavek zákazníků na větší průměr dílů a přesnost => nákup 2ks CNC soustruhů TC 615. Firma má 6 zaměstnanců.
2011Stěhování do nových vlastních výrobních prostor 500m2, Vizovice.
2012Požadavek zákazníků na frézované díly o velikosti 2000 x 500mm, nákup obráběcího centra ZPS MCFV 2080, Firma má 9 zaměstnanců.
2014Investice do nových výrobních technologií - CNC soustruh GOODWAY GLS 200 s tyčovým podavačem materiálu, CNC soustruh DOOSAN LYNX 220 LYA a DOOSAN LYNX 220 LM s tyčovými podavači materiálu. Firma má 12 zaměstnanců. Portfolio tvoří cca 450 druhů výrobků.
2016 Investice do procesního řízení. Úspěšná certifikace systému řízení kvality dle EN ISO 9001:2008. Dokončení stavby druhé výrobní haly a kancelářské budovy. Firma má 16 zaměstnanců.
2018Vytvoření odděleného měřícího střediska s přesnými stroji Hexagon GLOBAL Performance 09.20.08 a HEXAGON Optiv Classic 443, nové obráběcí centrum ZPS-Tajmac MCFV1260 a CNC soustruh DOOSAN PUMA 3100LY. Firma má 25 zaměstnanců.
2019Nákup nových strojů např. PILA KASTO Win A3.3, CNC soustruh PUMA 2600Y, Obráběcí centrum 5-osé AXA VHC 2 XTS, Obráběcí centrum Tajmac-ZPS MCFV 1060, výrobní buňka CNC soustruh Lynx 220LYC + robot Fanuc. Firma má 28 zaměstnanců.

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU

           Společnost AKC-Production s.r.o. v roce 2016 - 2018 realizuje tyto projekty

1.Inovace výroby ve společnosti AKC-Production s.r.o., reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000320, doba realizace 8. 6. 2015 - 7. 6. 2018, které jsou spolufinancovány Evropskou unií
2.Nákup technologií ve společnosti AKC-Production s.r.o. reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006661 je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti využitím nových moderních technologií.
3.Nové technologie ve společnosti AKC-Production s.r.o. reg. č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0009695, je spolufinancován Evropskou unií

                                            SOUBORY KE STAŽENÍ:

POMÁHÁME

Občanské sdružení ZA SKLEM o.s.

Posláním sdružení je poskytovat osobám s Poruchou Autistického Spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně osoby s poruchou autistického spektra. 

TJ Sokol Veselá

Fotbalový klub.