...KOMPLETNÍ DODÁVKA PŘESNÝCH OBRÁBĚNÝCH DĺLŮ

KVALITA

Základem našeho systému řízení kvality je péče o spokojeného zákazníka, kvalitní službu a výrobek. Naše činnost je vždy zárukou vysoké kvality a v popředí našeho snažení stojí vždy spokojený zákazník. Vstupní materiály a výrobky jsou pečlivě kontrolovány v každé fázi našeho procesu. Veškeré kontroly, které jsou u těchto materiálů a výrobků prováděny, zaznamenáváme a vyhodnocujeme. Součástí systému řízení kvality je v neposlední řadě i organizační stabilizace a ochrana interních investic. V roce 2015 jsme náš systém řízení kvality certifikovali dle normy EN ISO 9001:2008. Od roku 2017 pak dle nové verze EN ISO 9001:2015.

SOUBORY KE STAŽENÍ